Chính sách Bảo mật Website của Công ty Inox Việt Nhất.

 1. Mục đích:
  Chính sách bảo mật này được thiết lập nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, nhân viên và bất kỳ cá nhân nào tương tác với website của Công ty Inox Việt Nhất. Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định và quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân.

 2. Thu thập thông tin cá nhân:
  Công ty Inox Việt Nhất chỉ thu thập thông tin cá nhân từ khách hàng khi có sự đồng ý của họ. Thông tin cá nhân có thể được thu thập thông qua các biểu mẫu trực tuyến, cuộc trò chuyện trực tiếp, email hoặc các phương thức tương tự khác. Công ty cam kết không thu thập thông tin cá nhân mà không được sự cho phép của người dùng.

 3. Sử dụng thông tin cá nhân:
  Thông tin cá nhân thu thập được sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ, xử lý đơn hàng, liên hệ với khách hàng và cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty Inox Việt Nhất. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên website và tùy chỉnh nội dung theo sở thích cá nhân.

 4. Bảo vệ thông tin cá nhân:
  Công ty Inox Việt Nhất cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp an ninh vật lý, kỹ thuật và quản lý phù hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, mất mát thông tin hoặc sử dụng sai mục đích.

 5. Chia sẻ thông tin cá nhân:
  Công ty Inox Việt Nhất không chia sẻ, bán, trao đổi hoặc cho thuê thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi có sự cho phép của khách hàng hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

 6. Sử dụng cookie:
  Công ty Inox Việt Nhất có thể sử dụng cookie để thu thập thông tin về hoạt động trên website và cải thiện trải nghiệm của khách hàng. Cookie là các tệp nhỏ chứa dữ liệu được lưu trữ trên máy tính của khách hàng và được sử dụng để nhận dạng trình duyệt và ghi nhớ thông tin.

 7. Cập nhật thông tin cá nhân:
  Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến thông tin cá nhân hoặc chính sách bảo mật, khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc cung cấp trên website.

 8. Tuân thủ quy định:
  Công ty Inox Việt Nhất cam kết tuân thủ các quy định và quyền riêng tư liên quan đến bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân theo các quy định pháp luật hiện hành.

 9. Xem xét và cập nhật chính sách:
  Chính sách Bảo mật Website của Công ty Inox Việt Nhất có thể được xem xét và cập nhật theo nhu cầu và thay đổi của công ty hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này sẽ được thông báo rõ ràng trên website hoặc thông qua các phương tiện liên lạc khác.

 10. Liên hệ:
  Nếu có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại nào về Chính sách Bảo mật Website của Công ty Inox Việt Nhất, khách hàng và cá nhân liên quan có thể liên hệ qua thông tin liên lạc được cung cấp trên website.

Chính sách Bảo mật Website của Công ty Inox Việt Nhất đảm bảo sự bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và cam kết tuân thủ các quy định và quyền riêng tư liên quan đến việc thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân theo các quy định pháp luật hiện hành.