Chính sách Giao Nhận Hàng Hóa của Công ty Inox Việt Nhất.

 1. Mục đích:
  Chính sách giao nhận hàng hóa này được thiết lập nhằm đảm bảo quy trình giao nhận hàng chính xác, đáng tin cậy và hài lòng cho khách hàng của Công ty Inox Việt Nhất. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ giao nhận hàng chất lượng cao và tuân thủ các quy định liên quan đến giao nhận hàng hóa.

 2. Khu vực giao nhận:
  Công ty Inox Việt Nhất có khả năng giao hàng trong phạm vi quốc gia và quốc tế. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về khu vực giao nhận và các điều kiện liên quan trên website và trong quá trình đặt hàng.

 3. Thời gian giao nhận:
  Công ty Inox Việt Nhất cam kết cung cấp thời gian giao nhận hàng chính xác và đáng tin cậy. Thời gian giao hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào địa điểm và phương thức vận chuyển được chọn. Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về thời gian giao hàng ước tính trong quá trình đặt hàng.

 4. Phí giao nhận:
  Công ty Inox Việt Nhất áp dụng các phí giao nhận hàng dựa trên trọng lượng, kích thước và địa điểm giao hàng. Phí giao nhận sẽ được thông báo rõ ràng trong quá trình đặt hàng và khách hàng có trách nhiệm thanh toán phụ phí này.

 5. Quy trình đặt hàng:
  Khách hàng có thể đặt hàng thông qua website, điện thoại, email hoặc các phương thức khác được quy định trước. Chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về địa chỉ giao hàng và thông tin liên hệ để đảm bảo quá trình giao nhận diễn ra thuận lợi.

 6. Kiểm tra và xác nhận hàng hóa:
  Trước khi chấp nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, Công ty Inox Việt Nhất sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng và số lượng hàng hóa để đảm bảo sự phù hợp với đơn đặt hàng. Sau khi hàng hóa được giao tới địa chỉ khách hàng, khách hàng có trách nhiệm kiểm tra và xác nhận tính đúng đắn của hàng hóa.

 7. Trách nhiệm và bồi thường:
  Công ty Inox Việt Nhất chịu trách nhiệm đối với việc giao hàng chính xác và đảm bảo hàng hóa không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. Trong trường hợp có sự cố xảy ra hoặc hàng hóa bị hư hỏng, chúng tôi sẽ xem xét và giải quyết vấn đề một cách công bằng và nhanh chóng.

 8. Hủy đơn hàng:
  Khách hàng có quyền hủy đơn hàng trước khi hàng hóa được giao. Tuy nhiên, quyền hủy đơn hàng có thể bị hạn chế hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện cụ thể. Thông tin chi tiết về quyền hủy đơn hàng sẽ được cung cấp trong quá trình đặt hàng và trên website của chúng tôi.

 9. Đảm bảo an toàn và bảo mật:
  Công ty Inox Việt Nhất cam kết đảm bảo an toàn và bảo mật cho hàng hóa trong quá trình giao nhận. Chúng tôi sẽ tuân thủ các quy định về bảo vệ hàng hóa và thông tin khách hàng để đảm bảo rủi ro được giảm thiểu và thông tin được bảo mật.

 10. Phản hồi và khiếu nại:
  Chúng tôi đánh giá cao phản hồi và khiếu nại từ khách hàng và sẽ xử lý một cách nhanh chóng và công bằng. Khách hàng có quyền liên hệ với chúng tôi để đưa ra ý kiến, phản hồi hoặc khiếu nại về quá trình giao nhận hàng hóa.

 11. Cập nhật chính sách:
  Chính sách giao nhận hàng hóa này có thể được cập nhật và điều chỉnh từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi sẽ thông báo cho khách hàng về bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này qua website hoặc các phương tiện truyền thông khác.

Chính sách giao nhận hàng hóa của Công ty Inox Việt Nhất nhằm đảm bảo sự hài lòng và tin tưởng của khách hàng. Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ giao nhận hàng chất lượng cao, tuân thủ các quy định và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.