Quy định Sử dụng Website của Công ty Inox Việt Nhất.

 1. Chào mừng:
  Chào mừng bạn đến với trang web của Công ty Inox Việt Nhất. Quy định này mô tả các điều khoản và điều kiện về việc sử dụng trang web của chúng tôi. Khi truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các quy định sau đây.

 2. Bản quyền:
  Tất cả nội dung trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến văn bản, hình ảnh, biểu đồ, đồ họa, video và âm thanh, đều thuộc sở hữu và quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Inox Việt Nhất hoặc các bên sở hữu khác theo quyền được bảo vệ bởi luật pháp về bản quyền. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào từ trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

 3. Sử dụng cá nhân:
  Trang web của chúng tôi được cung cấp cho mục đích thông tin cá nhân và thương mại. Bạn có quyền truy cập và sử dụng trang web để tìm hiểu về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, tuy nhiên, bạn không được sử dụng trang web một cách vi phạm luật pháp, gây hại cho chúng tôi hoặc các bên thứ ba, hoặc can thiệp vào hoạt động bình thường của trang web.

 4. Bảo mật và thông tin cá nhân:
  Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật được quy định riêng. Khi sử dụng trang web, bạn chấp nhận và hiểu rằng thông tin cá nhân của bạn có thể được thu thập và xử lý theo chính sách bảo mật của chúng tôi.

 5. Liên kết đến trang web bên thứ ba:
  Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến trang web bên thứ ba hoặc tài liệu được cung cấp bởi các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hành vi của các trang web bên thứ ba. Khi truy cập và sử dụng các trang web bên thứ ba, bạn nên đọc và hiểu các quy định và chính sách riêng của họ.

 6. Giới hạn trách nhiệm:
  Chúng tôi cung cấp thông tin trên trang web này một cách “như đã có”, không đảm bảo rằng nó sẽ luôn chính xác và đáng tin cậy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn đến thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt.

 7. Thay đổi và cập nhật:
  Chúng tôi có quyềnthay đổi và cập nhật các điều khoản trong Quy định Sử dụng Website mà không cần thông báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

 8. Liên hệ:
  Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ liên quan đến Quy định Sử dụng Website, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:

Quy định Sử dụng Website của Công ty Inox Việt Nhất nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và an toàn cho người sử dụng trang web. Chúng tôi đề cao việc tuân thủ các quy định và chú trọng đến bảo vệ quyền lợi của người sử dụng thông qua việc cung cấp thông tin chính xác và bảo mật.