Bồn rửa dụng cụ y tế

Bồn rửa dụng cụ y tế là một thiết bị được sử dụng trong lĩnh vực y tế để rửa sạch và khử trùng các dụng cụ y tế như kìm, dao mổ, ống nghiệm, ống tiêm, v.v. Đây là một phần quan trọng trong quy trình vệ sinh và chuẩn bị dụng cụ y tế trước khi sử dụng lại hoặc tiến hành quy trình vô trùng.

Home
Hotline
Zalo
Menu